پیکربندی

بعد از نصب گیت لازم است تنظیماتی را انجام دهید و همچنین خودتان را به گیت معرفی کنید.این کار بخاطر ثبت تغییرات لحاظ شده توسط شما به نام شما و همچنین شخصی‌سازی‌ کردن ویژگی‌های گیت است.

تنظیمات گیت در سه سطح قابل انجام است : system ،global ،local

  • سطح system: اگر تنظیمات را در این سطح انجام دهید تنظیمات شما روی مخازن تمام کاربرهای آن سیستم اعمال خواهد شد. این تنظیمات تغییرات در /etc/config ذخیره می‌شوند.
  • سطح global: اگر تنظیمات را در سطح global انجام دهید تنظیمات شما روی مخازن کاربر فعلی سیستم اعمال خواهد شد. این تنظیمات در ~/.gitconfig یا ~/.config/git/config ذخیره می‌شوند.
  • سطح local: تنظیمات در این سطح تنها روی مخزنی که در آن قرار دارید اعمال می‌شود. این تنظیمات در دایرکتوری مخزن در فایل .git/config ذخیره می‌شود.

تنظیمات اساسی در گیت از این قرار هستند:

برای اضافه کردن نام خود از دستور زیر استفاده کنید:

git config --global user.name "نام شما"

و برای ثبت ایمیل خود دستور زیر را استفاده کنید:

git config --global user.email آدرس ایمیل شما

توجه کنید که این تنظیمات اجباریست و در صورت عدم انجام تنظیمات در مراحل بعدی کار با گیت با مشکل مواجه می‌شوید.

و البته تنظیمات زیادی را نیز به اختیار می‌توانید انجام دهید. برای مثال برای تنظیم ویرایشگر پیش‌فرض، برای استفاده توسط گیت از می شود از دستور زیر استفاده کرد:

git config --global core.editor ویرایشگر

برای مثال برای تنظیم ویرایشگر ایمکس (Emacs) به عنوان ویرایشگر پیش‌فرض از دستور زیر استفاده کنید:

git config --global core.editor emacs

توجه داشته باشید که شما بجای global میتوانید هرکدام از سطوح معرفی شده در بالا را استفاده کنید اما توصیه همان global است مگر در شرایط خاص. با این روش تنظیم گیت تنها یکبار و برای همیشه برای کاربر فعلی سیستم انجام شده است.

اگر می‌خواهید محتویات یک تنظیم خاص برای مثال user.name را ببینید از دستور زیر استفاده کنید:

git config user.name

و برای بررسی تمام تنظیماتی که انجام داده‌اید از دستور زیر استفاده کنید:

git config --list

اگر مجبورید بجای ssh از پروتکل https استفاده کنید، میتوانید نام کاربری و پسورد خود را کش کنید:

git config --global credential.helper cache

برای راهنمایی بیشتر می‌توانید از صفحات راهنما برای مشاهده‌ی تنظیمات بیشتر گیت استفاده کنید:

man git-config

alias ها

در گیت دستورات مختلفی داریم از جمله دستور config که با آن آشنا شدید اما این دستورات برای استفاده‌ به تعدد در طول روز ممکن است گاهی طولانی و خسته کننده بنظر بیایند. طراحان گیت امکانی تحت عنوان alias در تنظیمات گیت گنجانده‌اند که میتوانید برای دستورات پر کاربرد خود نام‌های مستعاری تعریف کنید و با آنها دستورات خود را اجرا کنید مثلا بجای git init بنویسید git i.

برای ساخت این alias ها از قالب زیر استفاده کنید :

git config --global alias.i init

که در این دستور نام مستعار i برابر اجرای دستور init بصورت سراسری قرارداده شد که از این به بعد از اجرای دستور git i دستور git init اجرا میشود و میتوانید دستورات دیگری را هم با همین روش و به هر نامی که میخواهید برای خود تنظیم کنید.

تنظیم گیت برای زبان فارسی

وقتی که پرونده‌های فارسی را به گیت اضافه می‌کنیم و فرمان git status را اجرا می‌کنیم، گیت نام این پرونده‌ها را به درستی نمایش نمی‌دهد. برای رفع این مشکل از دستور زیر استفاده کنید.

git config --global core.quotepath false

مطالعه بیشتر

در صفحات راهنمای گیت در ساختار یونیکس میتوانید اطلاعات بیشتری در این مورد بیابید. صفحه‌ی راهنمای تنظیمات گیت در سیستم‌های خانواده‌یونیکس را با دستور man git-config بخوانید.