شروع یک پروژه با گیت

دایرکتوری پروژه هایی که از سیستم‌های مدیریت کد منبع مثل گیت استفاده می‌کنند، با عنوان یک repository (در اصطلاح عامیانه ریپو، گاهی در فارسی مخزن) می‌خوانند. برای شروع کار با گیت در یک دایرکتوری به عنوان یک مخزن گیت، لازم است که ابتدا به گیت بگویید که میخواهید این دایرکتوری یک مخزن گیت باشد. دستور git init یک مخزن جدید گیت ایجاد می‌کند. مخزنی که درون آن میتوانید از امکانات گیت استفاده کنید و دستورات را در آن اجرا کنید. با اجرای این دستور یک دایرکتوری با نام .git/ درون دایرکتوری حاضر شما ایجاد میشود که حاوی فایلهای کانفیگ و فایلها و بلابهای تغییرات ثبت شده توسط گیت است.

برای اضافه کردن گیت به یک پروژه، داخل دایرکتوری پروژه دستور زیر را وارد کنید:

git init

یا برای ساختن یک پروژه‌ی جدید دستور زیر را استفاده می‌کنیم:

git init نام‌دایرکتوری

که این دستور یک دایرکتوری با نامی که وارد کرده‌اید می‌سازد و گیت را به آن اضافه می‌کند.

وقتی که گیت به یک دایرکتوری اضافه می‌شود درحقیقت یک دایرکتوری درون دایرکتوری پروژه به نام .git ساخته می‌شود که فایل هایی که سیستم گیت می‌سازد، در آن قرار می‌گیرند که بعداً بیشتر با آن آشنا می‌شوید. با این دستور پروژه‌ی شما به یک مخزن گیت تبدیل می‌شود.