نمایش تغییرات

یکی از اساسی‌ترین کارهایی که با گیت می‌کنیم بررسی و ثبت تغییرات ایجاد شده در فایل‌های متنی پروژه است.

هر زمان که تغییرات ثبت نشده‌ی پروژه را مایل بودید بررسی کنید، دستور زیر را وارد کنید:

git status

این دستور فایل‌هایی که تغییر داده‌اید را برای شما لیست می‌کند. تغییرات شامل: ویرایش یک فایل، اضافه‌کردن فایل جدید یا حذف یک فایل و همچنین فایلهای استیج شده یا استیج نشده که دو مورد اخر را بعدا بررسی خواهیم کرد.

برای نمایش استاتوس به‌صورت خلاصه از گزینه ی -s با آن استفاده کنید:

git status -s