حذف فایل‌ها

اگر پس از ثبت یک فایل آن فایل را حذف کنیم، برای اضافه کردن تغییرات فایل حذف شده، دیگر امکان استفاده از add را نداریم و باید با دستور rm آن فایل را حذف کنیم:

git rm فایل۱ فایل۲ فایل۳

دقت داشته باشید برخلاف دستور add، استفاده از git rm . تمام فایل‌های پروژه را حذف می‌کند نه فقط فایل‌های حذف شده را پس از آن استفاده نکنید. :)

اگر اشتباهاً فایل‌های زیادی را دستی پاک کردیم بدون اینکه از دستور git rm استفاده کنیم، لازم است که تک‌تک فایل‌هایی را که دستی پاک کرده‌ایم را با دستور git rm به حالت stage در آوریم. یا اینکه از دستور زیر استفاده کنیم:

git rm $(git ls-files --deleted)

اگر بین نام فایل‌های پاک شده، نویسهٔ فاصله وجود داشته باشد از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

git ls-files --deleted -z | xargs -0 git rm