ignore

ممکن است در دایرکتوری پروژه فایل‌هایی داشته باشید، که نخواهید گیت آن‌ها را در استاتوس‌ها نشان دهد، و همچنین نخواهید در مخزن اصلی اضافه شوند.برای این‌کار باید در دایرکتوری پروژه یک فایل به نام .gitignore بسازید و در آن، لیستِ فایل‌ها و دایرکتوری‌هایی را که گیت باید نادیده بگیرد را بنویسید.

برای مثال لیست زیر:

# Distribution / packaging
.Python
env/
build/
develop-eggs/
dist/
downloads/
eggs/
lib/
lib64/
parts/
sdist/
var/
*.egg-info/
.installed.cfg
*.egg

لیستی از فایل‌ها و دایرکتوری‌هاست، که گیت بعد از ساخته شدن فایل .gitignore نادیده میگیرد . توجه کنید که خود فایل .gitignore باید توسط دستور add به پروژه اضافه و کامیت شود . توجه کنید در این فایل، خطوطی که با # شروع می‌شوند، به عنوان توضیحات (کامنت) در نظر گرفته می‌شوند.