برَنچ‌ها

برنچ‌ها شاخه‌های مختلفی را برای توسعه ایجاد می‌کنند. فرض کنید که در حال توسعه یک اپلیکیشن هستید و قصد دارید نسخه‌ی آینده اپلیکیشن خود را همزمان با نسخه‌ی فعلی توسعه دهید. اضافه‌کردن تمام این تغییرات با هم ممکن است مسبب شلوغی و بی‌نظمی روند توسعه، و همچنین تداخل فایل‌های هم‌نام شود. با استفاده از برنچ‌ها در گیت می‌توانید یک مسیر جدید برای توسعه هر ویژگی ایجاد کنید و همچنین میتوانید در پایان ویژگی‌های کامل‌شده را به برنچ اصلی اضافه کنید. در گیت به‌طور پیش‌فرض، برنچ اصلی به‌نام master است.

برای ساختن یک برنچ توسعه‌ی جدید، از دستور زیر استفاده کنید: .. code-block:: bash

git branch نام‌برنچ

برای نمایش لیستی از برنچ‌ها از دستور زیر استفاده کنید: .. code-block:: bash

git branch

برای آماده به‌کارکردن یک برنچ از دستور زیر استفاده کنید:

git checkout نام‌برنچ

همچنین برای حذف یک شاخه از دستور زیر استفاده می‌شود:

git branch -d نام‌برنچ

و برای ساخت یک برنچ و هم‌زمان به حالت آماده به کار رفتن آن برنچ از دستور زیر می‌توانید استفاده کنید:

git checkout -b نام‌برنچ

برای پاک‌کردن برنچ مخزن ریموتی که قبلاً با آپشن -d آن را از مخزن محلی پاک کرده‌ایم دستور زیر را به کار برید:

git push origin :<branch-name>