ثبت تغییرات

برای ثبت تغییرات یا به اصطلاح کامیت‌کردن تغییرات، از دستور commit استفاده می‌کنیم. در این مرحله فایل‌هایی را که با دستور add به حالت stage برده‌ایم در سیستم گیت ثبت می‌کنیم. برای ثبت هر تغییر نیاز است یک پیام هم با آن ثبت شود تا معلوم شود در این قسمت از تغییرات لحاظ شده چه کار کرده‌ایم، یا چه تغییراتی داده‌ایم.

برای مثال اگر ما یک فایل متنی برای نوشتن توضیحات پروژه به نام readme.md ساخته باشیم و با دستور add آن را برای کامیت‌شدن آماده کرده باشیم، می‌توانیم به همراه کامیت خود یک پیام با مضمون add read me file ثبت کنیم که تغییرات، برای مطالعه در آینده شفاف‌تر باشند.

دستور کامیت بصورت زیر است:

git commit

که با اجرای این دستور ویرایش‌گرِ فایل شما باز شده و میتوانید پیام خود را در آن بنویسید و ذخیره کنید و به این صورت تغییرات فایل شما ثبت می‌شود و یک کامیت صورت می‌گیرد.

یک راه متداول‌تر هم که برای پیام‌های کامیت یک خطی کاربرد دارد، بصورت زیر است:

git commit -m پیام شما

که در این روش کامیت شما با همان پیام ذخیره شده، و نیازی به باز شدن ویرایش‌گر متن ندارید.

قرار داد استاندارد برای پیام کامیت : 1 . در زمان حال نوشته شود 2 . در هنگام استفاده از سوییچ -m کمتر پیام کمتر از 50 کاراکتر باشد .

تغییر محتوای آخرین کامیت

فرض کنیم که اشتباهی در نوشتن پیام یک کامیت داشته اید و یا به هر دلیل دیگر قصد تغییر پیام آخرین کامیت را دارید و این مورد را پس از انجام کامیت متوجه شده اید. برای تغییر دوباره‌ی پیام آخرین کامیت از گزینه‌ی –amend به همراه دستور کامیت استفاده میکنیم. مانند مثال :

git commit --amend -m "new commit message"